subir imagen

15 jul 2015

L’augment del consum d’ecològics a Espanya passa per situar-los en els punt de venda habituals

Avui s’ha celebrat a Mercabarna la Jornada “Els productes ecològics: tendències i oportunitats” per presentar, davant d’un centenar de professionals de tota la cadena alimentària, les conclusions de l’estudi “Alimentació ecològica: context, visió del sector i perspectives del consumidor”, encarregat per l’Observatori de Tendències de Mercabarna.

Segons el director general de Mercabarna, Josep Tejedo “hem encarregat aquest estudi després d'haver observat el gran creixement del consum intern i les exportacions dels aliments ecològics en els últims anys a Catalunya, malgrat la crisi econòmica”. “Ho hem fet –ha continuat dient Tejedo- per presentar noves oportunitats de negoci a les empreses transformadores i distribuïdores de productes frescos de Mercabarna, davant les expectatives de creixement dels productes ecològics a Europa”.

L’estudi presentat per Ricard Madurell de Market Aad, exposa que l’agricultura ecològica s’està consolidant com a model productiu -definit i regulat per una activa legislació europea- i com a un eix principal del desenvolupament competitiu agroalimentari de la zona comunitària. L’evolució i el creixement sostingut del sector durant l’última dècada a Europa permeten predir unes bones perspectives a curt i mig termini (2015-2020). Actualment, el volum de negoci a nivell europeu és de 22.000 milions d’euros a l’any.

SÍMPTOMES D'ESTANCAMENT A ESPANYA
Segons aquest estudi, Espanya és un dels països millor posicionats del sector ecològic a nivell internacional, el cinquè del món en superfície destinada a aquest tipus de cultiu -un 6,5% de la seva superfície agrícola (la mitjana de la Unió Europea és del 6,1%)-. A més, és el segon de la UE en nombre d’explotacions (més de 30.000, seguint a Itàlia que en té 45.000).

De 2003 a 2013 el volum de negoci s’ha multiplicat per quatre (actualment és de 1.000 milions d’euros a l’any). Des del 2013, però, es detecten símptomes d’estancament en l’estructura productiva ecològica espanyola (superfície agrícola, nombre d’operadors..., només creix lleugerament l’àrea de processat...), sobretot per falta de transformadors i distribuïdors.

GRAN CREIXEMENT A CATALUNYA EN ELS ÚLTIMS ANYS
En canvi, la dinàmica de creixement experimentat a Catalunya en els últims anys està plenament consolidada i es manté en fase expansiva davant els símptomes de desgast a nivell estatal. La destacable presència d’operadors ecològics (tant agricultors com, principalment, transformadors i distribuïdors) permet concentrar més d’una cinquena part de tot el volum de negoci estatal (210 milions d’euros, al 2013, un 38% més que al 2012). A més, en els últims 3 anys s’ha duplicat el consum intern (de 40 a 80 milions d’euros) i en 1 any (2012-2013) les exportacions a la UE han passat dels 20 als 40 milions d’euros.

Així mateix, de 2012 al 2014, el sector català ha incrementat la superfície agrària i el nombre d’operadors un 20% i un 30%, respectivament. Catalunya és la sisena comunitat autònoma en nombre d’agricultors, però la primera en processadors (780), concentrant més del 27% del total estatal; i la primera en nombre de majoristes (239, un 44% del total estatal).

UN CONSUMIDOR PREDISPOSAT I INFORMAT
L’estudi conclou que el consumidor espanyol i català està cada cop més predisposat i informat sobre el valor afegit dels productes ecològics. La gran estructura productiva ecològica espanyola, però, no es correspon amb un desenvolupament similar de transformadors i distribuïdors, el que dificulta el foment de la demanda.

Les perspectives per al positiu desenvolupament del sector passen, per tant, per augmentar el nombre de transformadors i distribuïdors, així com per aprofitar la diversitat de canals de comercialització existents (des del detallista especialitzat fins als lineals de la gran distribució). Com ha succeït a d’altres països europeus, si facilites la disponibilitat dels productes ecològics en els centres de compra habituals, com que existeix un coneixement previ i una predisposició per part dels consumidors cap a aquests aliments, la seva demanda s’incrementa. A més, aquesta predisposició latent dels consumidors pel producte ecològic queda constatada pel creixent ús de l’e-commerce per a proveir aquesta demanda no satisfeta.

TAULA RODONA AMB TOT EL SECTOR
Posteriorment, s’ha celebrat una taula rodona, moderada pel xef Isma Prados, especialista en alimentació ecològica, en què hi han participat representants de tots els graons de la cadena alimentaria (Producció: Can Feixes, Conservas Monjardín i la cooperativa agrícola Hortec de Mercabarna; Distribució online: La Tavellai Kviures; Restauració: Manduca i Udon; Detallistes especialitzats: Ecovéritas; i Gran distribució: El Corte Inglés), que han exposat com evolucionen els productes ecològics en les seves respectives empreses.