subir imagen

14 sept 2015

Torres anima els seus proveïdors a reduir la petjada de carboni

Cellers Torres estén el seu compromís de reducció de les emissions de CO2 a tota la cadena de subministrament. Després de diversos anys col·laborant estretament amb els proveïdors de raïm per ajudar-los a minimitzar el seu impacte ambiental, la companyia vitivinícola centra ara l’atenció en els proveïdors de material auxiliar, amb els que treballarà de manera conjunta en el disseny de plans específics de reducció de la petjada de carboni per aconseguir el seu objectiu de cara el 2020: emetre un 30% menys de gasos d’efecte hivernacle, per ampolla, respecte el 2008.

En una reunió mantinguda recentment al Penedès, el president dels Cellers Torres, Miguel A. Torres, ha demanat als seus principals proveïdores de vidre, cartó, paper, suro, alumini i destil·lat que auditin la seva petjada de carboni i estableixin un pla d’inversió per implementar mesures que millorin l’eficiència en els seus processos i el desenvolupament de propostes d’ecodisseny, com per exemple ampolles més lleugeres o embalatges amb menor impacte ambiental.

Cellers Torres ha reduït, des del 2008, la seva petjada de carboni en un 10% en tot el seu abast, és a dir, tenint en compte les emissions de la pròpia activitat (abast 1), les emissions indirectes per electricitat (abast 2) i les emissions d’abast 3, que són les traspassades pels proveïdors de matèria prima i material auxiliar (aigües amunt) i la distribució (aigües avall). Si es contemplen únicament les emissions pròpies i indirectes, la reducció arriba al 38%, com a resultat del programa ambiental Torres & Earth, que acumula una inversió de 10 milions d’euros des del 2008 en la implementació de mesures i actuacions focalitzades principalment en l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables.

Segons Miguel A. Torres: “Les emissions d’abast 3 suposen més del 80% de la nostra petjada de carboni. Ja estem treballant amb els viticultors i elaboradors, però també necessitem la implicació dels proveïdors de material auxiliar, especialment d’envàs i embalatge. Les accions encaminades a reduir el CO2 que implementin seran clau per poder aconseguir el nostre objectiu de cara el 2020”.
Reconeixements a proveïdors
Per incentivar els proveïdors, Cellers Torres ha anunciat l’entrega de reconeixements anuals, per part d’una comissió independent, a aquelles empreses que demostrin la major reducció de la petjada de carboni; la millor proposta d’ecodisseny pel seu potencial de reducció de CO2; i la millor inversió en tecnologia puntera per reduir emissions. A la reunió, han assistit màxims representants de les principals empreses proveïdores de material d’envasat i destil·lat de Torres: VOA-Verrerie d’Albi, Vicasa, Vidrala, Cartonajes Bernabeu, Cartonajes M. Petit – Levante, International Paper - Cartisa, Avery Dennison Iberica, Guala Closures Iberica, Alcoholera Vinícola Mediterránea i Amorim, el primer fabricant de suro del món. Aquesta última ha presentat un interessant prototip de suro que permet destapar les ampolles sense el tradicional llevataps.

Per als viticultors, que són els que més emissions traspassen a l’empresa, Torres ha desenvolupat una eina que els permet calcular el CO2 associat al raïm que cultiven, conèixer les fonts d’emissió amb major impacte i obtenir recomanacions per rebaixar el resultat obtingut.

Torres compta amb la certificació ISO 14064 i 14067 de Verificació d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, auditada per l’empresa acreditada Lloyd’s, i està adherida al Registre de la petjada de carboni, compensació i projectes d’absorció de diòxid de carboni del Ministeri d’Agricultura i al Programa Acords Voluntaris de la Generalitat de Catalunya. El compromís mediambiental de Torres ha estat reconegut per diversos mitjans de comunicació, com la revista britànica The Drinks Business, que va nomenar-la‘Green Company of the Year’ el 2010 i 2014 i li va concedir el premi a la implementació d’energies renovables el 2015, o la prestigiosa revista Time, que li va dedicar un extens reportatge el 2011.
 
La vinya i el canvi climàtic

Segons Miguel A. Torres, “el canvi climàtic és la amenaça més gran a la que s’enfronta avui la indústria del vi en general, i la viticultura en particular, ja que la vinya és una planta extremadament sensible als canvis de temperatura. Amb la pujada de las temperatures, molts productes agrícoles continuaran cultivant-se sense que el consumidor percebi cap diferència, però amb el vi, la qualitat canviarà i això és preocupant”.

Torres s’està adaptant al nou escenari mitjançant tècniques vitícoles que permetin endarrerir la maduració de raïm, l’ús d’energies renovables com la biomassa –la caldera instal·lada al seu celler de Pacs del Penedès ha reduït el consum de gas en un 95% i el d’electricitat en un 10%–, l’optimització de l’ús de l’aigua, la recuperació de varietats ancestrals o la compra de terrenys a major altitud i latitud, en busca de climes més freds. També participa en projectes d’investigació mediambiental relacionats, per exemple, amb l’ús d’algues per fixar el CO2 que es produeix durant la fermentació o la generació d’hidrogen.